Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3695/VPCP-KTTH về việc xuất hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3695/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3695/VPCP-KTTH
V/v xuất hàng dự trữ quốc gia cho UBQGTKCN phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2008

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

 

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 211/TTr-UB ngày 29 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5848/BTC-DTQG ngày 20 tháng 5 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3673/BKH-QPAN ngày 23 tháng 5 năm 2008 về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình cấp phát, sử dụng trang thiết bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đã được cấp trong các năm qua từ nguồn dự trữ quốc gia (từ năm 2005 đến năm 2007); trên cơ sở đó, nếu số trang thiết bị đã được xuất cấp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão năm 2008, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp bổ sung một số trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, nhưng phải bảo đảm phù hợp với thực tế lượng tồn kho hiện có.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ; TTĐT, các Vụ: KTN, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3695/VPCP-KTTH về việc xuất hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.833
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144