Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3669/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3669/VPCP-KGVX
V/v Hội nghị ACCORD về tuyên truyền và giảm cầu ma túy.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 942/CV-BCA (C11) ngày 15 tháng 5 năm 2008) về việc tổ chức Hội nghị ACCORD (10 nước ASEAN và Trung Quốc) vễ lĩnh vực tuyên truyền và giảm cầu ma túy, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị hiệu quả và tiết kiệm.

Kinh phí được trích từ kinh phí phòng, chống ma túy năm 2008 của Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- VPTT p/c ma túy, Bộ Công an;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục p/c HIV/AIDS, Bộ Y tế
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các vụ: NC, TH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3669/VPCP-KGVX ngày 02/06/2008 về việc Hội nghị ACCORD (10 nước ASEAN và Trung Quốc) về tuyên truyền và giảm cầu ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117