Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3631/LĐTBXH-TBLS ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc lập danh sách người có công giúp đỡ cách mạng được khen tặng Huân Huy chương kháng chiến

Số hiệu: 3631/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 23/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3631/LĐTBXH-TBLS
V/v: Lập danh sách người có công giúp đỡ cách mạng được khen tặng Huân Huy chương kháng chiến

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị triển khai thực hiện chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng theo Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Điều 22, Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo việc lập danh sách người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước khen tặng Huân chương kháng chiến từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về sau và người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước khen tặng Huy chương kháng chiến (mẫu số 1, 2 đính kèm) và lập bảng tổng hợp số lượng (mẫu số 3).

Các Sở lưu ý chỉ lập danh sách những người dân đã trực tiếp giúp đỡ cách mạng được Nhà nước khen tặng Huân, Huy chương kháng chiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn là người có công giúp đỡ cách mạng mà chưa hưởng trợ cấp theo hình thức khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến hiện hành (bao gồm cả đối với người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến trước ngày 01 tháng 1 năm 1995 đang còn sống chưa hưởng trợ cấp) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2002, người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước" thì vẫn thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi đua Khen thưởng sử dụng danh sách Huân chương, Huy chương đối với người dân thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ theo hướng dẫn của Viện Thi đua và Khen thưởng Nhà nước để rà soát, tránh sai sót, nhầm lẫn, không đúng đối tượng./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

MẪU SỐ 1

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI.............

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG (NHÂN DÂN) ĐƯỢC KHEN TẶNG HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995 TRỞ VỀ SAU (1)
(Theo công văn số /LĐTBXH-TBLS ngày   tháng   năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Sinh quán

Trú quán

Chức vụ hiện nay

Huân chương kháng chiến

Còn thân nhân

Sống cô đơn không nơi nương tựa

Ghi chú

Nam

Nữ

Hạng

Quyết định số... ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đánh dấu x)

(đánh dấu x)

Chưa hưởng trợ cấp người được khen thưởng Huân chương sau ngày 01/01/1995

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(1) Người được khen thưởng Huân chương sau ngày 01/01/1995 đã chết lập danh sách riêng

MẪU SỐ 2

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI.............

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG (NHÂN DÂN) ĐƯỢC KHEN TẶNG HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN (1)
(Theo công văn số /LĐTBXH-TBLS ngày   tháng   năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Sinh quán

Trú quán

Chức vụ hiện nay

Huân chương kháng chiến

Ghi chú

Nam

Nữ

Hạng

Quyết định số... ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(1) Người có công giúp đỡ cách mạng được khen tặng Huy chương kháng chiến đã chết lập danh sách riêng ghi năm chết ở cột 3 hoặc 4, ghi người đứng khai quan hệ với người chết ở cột 10.

MẪU SỐ 3

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI.............
BẢNG TỔNG HỢP NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG (NHÂN DÂN)
(Theo công văn số /LĐTBXH-TBLS ngày   tháng   năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

SỐ NGƯỜI

Cộng

Ghi chú

Đối tượng

Đang hưởng trợ cấp

Chưa hưởng trợ cấp

Cơ bản

Nuôi dưỡng

Còn thân nhân

Cô đơn không nơi nương tựa

Đã chết

(cột 2 - cột 4)

(cột  3 - cột 5)

1. Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng 8/1945

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến (Huân chương kháng chiến)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

 

SỐ NGƯỜI

. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến (Huy chương kháng chiến)

Còn sống

Đã chết

 

Ngày   tháng    năm

                 Người lập tổng hợp                                                                  Giám đốc

                                                                                            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3631/LĐTBXH-TBLS ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc lập danh sách người có công giúp đỡ cách mạng được khen tặng Huân Huy chương kháng chiến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927
DMCA.com Protection Status