Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3627/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3627/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung kinh phí cho Bộ Công an tổ chức Hội nghị ASEAN về tương trợ tư pháp hình sự

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ công an (công văn số 1034/BCA- V19 ngày 23 tháng 5 năm 2008) về bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị quan chức các nước ASEAN lần thứ ba về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 5589/BTC-V1 ngày 14 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung cho Bộ Công an 1.200 triệu đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2008 đã được Quốc hội quyết định để tổ chức hội nghị nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTTH, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3627/VPCP-QHQT ngày 30/05/2008 về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Công an tổ chức Hội nghị ASEAN về tương trợ tư pháp hình sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117