Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3610/VPCP-QHQT về việc thực hiện các dự án thí điểm giúp nông dân Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3610/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3610/VPCP-QHQT
V/v thực hiện các dự án thí điểm giúp nông dân Lào

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Hội Nông dân Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam tại các văn bản số 24/TTr-HND ngày 20 tháng 3 năm 2007 và 353/CV-HND ngày 14 tháng 5 năm 2007; các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản 3309/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 5 năm 2007, Bộ Tài chính tại văn bản số 6822/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 5 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1436/BNN-HTQT ngày 29 tháng 5 năm 2007 về việc thực hiện các dự án thí điểm giúp nông dân Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam trao đổi cụ thể với phía đối tác Lào để trình Chính phủ Lào xem xét, quyết định về các dự án hợp tác thí điểm giúp nông dân Lào. Sau đó, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ Lào, hai bên sẽ bàn bạc, quyết định tại các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào hàng năm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCNP: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, các Vụ: III, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3610/VPCP-QHQT về việc thực hiện các dự án thí điểm giúp nông dân Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70