Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 358/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 6

Số hiệu: 358/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 358/LĐTBXH-ATLĐ
V/v Tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 6

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, ngành
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh trực thuộc Trung ương

Để tổ chức tốt Tuần lễ quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) lần thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2003 Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương cùng Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Cần Thơ và một số Bộ, ban, ngành đã tổ chức họp bàn triển khai kế hoạch thực hiện Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kế luật và một số điểm cần lưu ý sau:

1. Thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 6 sẽ tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2004, Thành phố Cần Thơ là địa phương tổ chức các hoạt động mang tính Quốc gia;

2. Chủ đề phát động Tuần lễ quốc gia lần thứ 6 là “Cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các lành nghề và trong sản xuất nông nghiệp”. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt chú trọng hướng các phong trào, các hoạt động về AT-VSLĐ tới người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề và trong sản xuất nông nghiệp;

3. Các Bộ, ngành, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Trung ương giao nhiệm vụ cho đơn vị thuộc quyền quản lý lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia và chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Cần Thơ thực hiện trưng bày triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ-PCCN của đơn vị mình tại thành phố Cần Thơ trong thời gian phát động Tuần lễ quốc gia.

4. Ban chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức họp báo để tuyên truyền cho Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 6 vào ngày 18 tháng 2 năm 2004. Các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và địa phương đảy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ở Bộ, ngành, địa phương mình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động và cần có kế hoạch thực hiện trước, trong và sau thời gian phát động Tuần lễ Quốc gia;

5. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm về công tác Bảo hộ lao động để kịp thời gian cho việc trao thưởng vào dịp phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 6.

6. Để có cơ sở phối hợp các hoạt động Tuần lễ quốc gia; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành, các địa phương:

- Thông báo chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia trước ngày 25 tháng 2 năm 2004;

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ quốc gia trước ngày 30 tháng 4 năm 004 (mẫu tổng hợp thống nhất theo phụ lục kèm theo công văn này)

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức Tuần lễ quốc gia xin gửi về: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 12 Ngô Quyền, Hà Nội.

Đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan sớm có kế hoạch chủ động tổ chức thực hiện sự kiện này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA AT-VSLĐ, PCCN
Lê Duy Đồng

 


Bộ, ngành:.............................

Tỉnh, thành phố:....................

PHỤ LỤC TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 6 (NĂM 2004)

TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Đã lập BCĐ Tuần lễ QG ở địa phương, (Bộ, ngành)

-

 

 

2

Kiện toàn lại BCĐ Tuần lễ QG ở địa phương (Bộ, ngành)

-

 

 

3

Lập chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện

-

 

 

4

Có công văn chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức TLQG

 

 

 

5

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện hưởng ứng TLQG

Số lượng người được huấn luyện

Lớp

Người

 

 

6

Tổ chức toạ đàm, phỏng vấn trên truyền hình

Cuộc

 

 

7

Các phóng sự, đưa tin truyền hình

Tin

 

 

8

Các bài viết trên báo, tạp chí

bài

 

 

9

Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích

chiếc

 

 

10

Tờ rơi đã phát hành

chiếc

 

 

11

Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, cháy nổ

- Số lượng người tham gia

Cuộc

Người

 

 

12

Tổ chức thi an toàn, vệ sinh viên giỏi

- Số lượng người tham gia

Cuộc

Người

 

 

13

Tổ chức trưng bày các hoạt động về ATVSLĐ

Cuộc

 

 

14

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVS

- Số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Cuộc

DN

 

 

15

Tổ chức thanh tra, kiểm tra từng ngành về ATVS

- Số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

cuộc

DN

 

 

16

Tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

- Số DN được thanh tra, kiểm tra

cuộc

DN

 

 

17

Số DN thực hiện tự kiểm tra ở các doanh nghiệp

DN

 

 

18

Số DN thực hiện do kiểm tra môi trường lao động

DN

 

 

19

Tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động

- Tổng số người được khám

cuộc

người

-

 

20

Tổ chức mít tinh hưởng ứng của Ban chỉ đạo tỉnh (Bộ, ngành)

- Số DN trong địa bàn tỉnh (Bộ, ngành) tổ chức các hoạt động hưởng ứng TLQG

 

DN

 

 

 

21

Tổ chức hội nghị tổng kết ATVSLĐ

 

 

 

22

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

gia đình

 

 

23

Khen thưởng:

* Cho tập thể:

- Cờ

- Bằng khen

- Giấy khen

* Cho cá nhân:

- Cờ

- Bằng khen

- Giấy khen

 

 

chiếc

chiếc

chiếc

 

chiếc

chiếc

chiếc

 

 

24

Thao diễn ký thuật an toàn và phòng cháy

- Số lượng người tham gia

cuộc

 

 

25

Tổ chức hội thảo

cuộc

 

 

26

Số vụ tai nạn lao động xảy ra trong khoảng thời gian từ 20/2 đến 20/3/04 trên địa bàn:

Trong đó: - Số người chết;

- Số người bị thương nặng

Vụ


người

người

 

 

27

Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức

cuộc

 

 

28

Các hoạt động khác

-

-

-

 

 

 

29

Chi phí cho tổ chức Tuần lễ quốc gia

triệu đồng

-

 

 

 

 

-

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 358/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 6

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289
DMCA.com Protection Status

IP: 54.157.61.68