Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 352/UBDT-VPDP 135 về việc hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 352/UBDT-VPDP135 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 352/UBDT-VPĐP 135

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh………………

Ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2008, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 do Uỷ ban Dân tộc, các Bộ nghành liên quan và các nhà tài trợ quốc tế tổ chức. Hội nghị đã thống nhất đánh giá: sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình 135 tại các địa phương bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, phát triển KT-XH ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch ở nhiều tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện chậm, nhất là tiến độ thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và đào tạo cán bộ cơ sở, công tác phân cấp quản lý, quản lý và phân bổ nguồn vốn chưa đúng quy định, công tác truyền thông Chương trình 135 chưa sát cơ sở, chậm giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các cam kết với các nhà tài trợ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo, Uỷ ban Dân tộc trân trọng đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ sau.

1. Đẩy mạnh việc phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các dự án của Chương trình theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2008, ít nhất có 60% số xã thuộc chương trình của tỉnh do cấp xã làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng. Trong địa bàn một xã, không nhất thiết xã phải làm chủ đầu tư tất cả công trình, tuỳ theo điều kiện cụ thể, tỉnh cần quy định phân cấp cho xã được làm chủ đầu tư, những xã năng lực cán bộ còn yếu chưa đủ khả năng làm chủ đầu tư công trình lớn thì giao làm chủ đầu tư công trình nhỏ đơn giản, Ban quản lý dự án huyện đang quản lý công trình trên địa bàn xã có trách nhiệm giúp đỡ xã quản lý đầu tư, đồng thời cần khẩn trương bố trí cán bộ, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực để tiếp tục phân cấp làm chủ đầu tư những năm tới.

Chỉ đạo cơ quan thường trực Chương trình 135 tỉnh và các huyện cần xây dựng kế hoạch và tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về: Quản lý đầu tư, giám sát, kế toán… cho cán bộ xã, cán bộ Ban quản lý dự án (trưởng ban, cán bộ kế hoạch, kỹ thuật giám sát , kế toán…), kể cả những sinh viên mới tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học có nguyện vọng… để đưa vào làm việc ở Ban quản lý dự án của xã, đảm bảo đến năm 2010 trên địa bàn chương trình có 100% số xã đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Những xã có cán bộ chưa đủ năng lực và chưa đào tạo kịp thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện cử cán bộ của huyện giúp các xã làm chủ đầu tư.

2. Về việc phân bổ vốn cho các xã

Hiện nay, UBND một số tỉnh đã ban hành tiêu chí phân bổ vốn cho các xã, thôn bản ĐBKK theo tiêu chí cụ thể, các điều kiện về tỷ lệ hộ nghèo, khoảng cách địa lý, dân số, mức độ khó khăn, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ từng loại xã…Tuy nhiên, còn rất nhiều tỉnh vẫn còn phân bổ theo mức bình quân, chia đều, yêu cầu UBND các tỉnh phải khẩn trương

Hoàn thành việc ban hành tiêu chí phân bổ vốn đề làm căn cứ phân bổ vốn cho các huyện, xã, thôn bản hàng năm, đồng thời cũng là căn cứ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

3. Về công tác truyền thông.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện: Đài phát thanh, đài truyền hình, báo… xây dựng kế hoạch và thực hiện các chuyên mục riêng với nhiều hình thức đa dạng về Chương trình 135 theo Chiến lược truyền thông Chương trình 135 theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT ngày 12/10/2007 của Uỷ ban Dân tộc.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân

Chỉ đạo các sở, nghành liên quan có hướng dẫn cụ thể, việc đơn giản hoá các thủ tục lập, thẩm định, phê duyêt và phân cấp mạnh cho cấp huyện quyền quyết định; các sở, ban nghành của tỉnh cần tập trung vào nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lồng ghép vốn dự án phát triển Chương trình135 với các dự án khác (Quyết định 32, Quyết định 33, vốn vay ngân hàng chính sách..) tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế, dự toán và đẩy nhanh tiến độ những công trình đang thi công dở dang, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nhanh gọn, theo số vốn kế hoạch đã phân bổ. Để phù hợp với tình hình biến động giá cả thực tế trên địa bàn, cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh chỉ đạo các huyện rà soát danh mục đầu tư công trình hạ tầng Chương trình 135 của tỉnh cho phù hợp với kế hoạch vốn đã phân bổ, tập trung hoàn thành dứt điểm, tránh dàn trải vốn, kéo dài thời gian, kém hiệu quả hoặc sử dụng vốn Chương trình 135 vào nội dung khác.

5. Chỉ đạo các huyện kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc cấp huyện sau khi có Nghị định số 14/CP của Chính phủ, đảm bảo việc điều hành các Chương trình 134, Chương trình 135, các chương trình, dự án khác hoạt động bình thường.

6. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch năm 2009 cho Chương trình 135 theo định mức vốn được Thủ tướng Chính phủ quyết định và theo văn bản hướng dẫn của các Bộ, nghành liên quan.

Năm 2008 là năm tiến hành đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia, các địa phương phải cố gắng tích cực hơn nữa trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện để hoàn thành những mục tiêu đề ra của Chương trình.

Uỷ ban Dân tộc đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 352/UBDT-VPDP 135 về việc hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22