Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3453/VPCP-KGVX về việc kiến nghị của Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3453/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3453/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Bộ Công an 

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (báo cáo số 174/BC/BCA-C11 ngày 11 tháng 5 năm 2009) về kết quả của Khóa họp 52 về phòng, chống ma túy của Liên Hợp quốc được tổ chức tại Viên từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3 năm 2009, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh trọng – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu tài liệu của Hội nghị để tiếp thu và vận dụng những nội dung phù hợp vào việc xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy tại nước ta. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tăng cường tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Liên Hợp quốc, trước hết là cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc thông qua Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Viên và Văn phòng cơ quan phòng, chống Ma túy và Tội phạm quốc tế (UNODC) tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, PL, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3453/VPCP-KGVX về việc kiến nghị của Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.185.120