Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3445/VPCP-QHQT về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi gạo đến nhân dân Myanmar do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3445/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3445/VPCP-QHQT
V/v Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi gạo đến nhân dân Myanmar

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại văn bản số 206/CV/HĐTS ngày 21 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi 100 (một trăm) tấn gạo là phần công đức đóng góp của phật tử đến nhân dân Myanmar, như đề nghị tại văn bản trên đây.

2. Giao Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thực hiện việc gửi số gạo này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTN, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3445/VPCP-QHQT về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi gạo đến nhân dân Myanmar do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234