Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 341/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 341/BNN-HTQT
V/v: Cho phép thẩm định và ra quyết định thực hiện hợp phần dự án AGB/2006/112

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 1874/KHNN-HTQT ngày 30/12/2010 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc xin triển khai hợp phần dự án với Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Quốc tế Úc, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Dự án AGB/2006/112 "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt Nam và Úc" được thực hiện từ năm 2008, có nhiều hợp phần và nhiều đơn vị thành viên của Viện tham gia. Viện đã được Bộ giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động của Dự án. Vì thế Bộ đồng ý, về nguyên tắc, để Viện rà soát các hoạt động trong hợp phần do Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã thực hiện; thẩm định và ra quyết định về việc thực hiện các hoạt động còn lại trong hợp phần dự án của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp.

2. Khi thực hiện các nghiên cứu và các hoạt động hợp tác quốc tế, Viện cần nâng cao tính chủ quyền và chủ động của phía Việt Nam. Nếu gặp khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án báo cáo Bộ ngay để kịp thời tháo gỡ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (NTH-07)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 341/BNN-HTQT ngày 10/02/2011 cho phép thẩm định và ra quyết định thực hiện hợp phần dự án AGB/2006/112 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228