Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công

Số hiệu: 3404/CSTBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quang Bảy
Ngày ban hành: 21/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3404/CSTBLS
Về việc cấp bằng tổ quốc ghi công

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3404/CSTBLS NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1994 VỀ VIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn các Sở và nhiều thư đơn của thân nhân liệt sỹ khiếu nại chưa nhận được bằng "Tổ quốc ghi công" hoặc đề nghị xin cấp lại, đổi bằng "Tổ quốc ghi công" đã bị mất, bị hư hỏng, rách nát, do cấp đã lâu ngày hay do thiên tai hoặc thiếu phương tiện điều kiện bảo quản.

Đây là nguyên vọng và yêu cầu chính đáng của thân nhân các liệt sỹ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 325/TBLS ngày 20-2-1992, hướng dẫn về thủ tục giải quyết vấn đề này nhưng việc thực hiện ở nhiều địa phương vẫn không được thống nhất.

Để đảm bảo việc quản lý và cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho các liệt sỹ được nhanh chóng, chính xác, đáp ứng được nguyện vọng của các thân nhân liệt sỹ và nhất là chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 1995, Bộ nhắc lại và hướng dẫn thêm như sau:

- Nhận được bằng "Tổ quốc ghi công", các cấp phải bổ sung đầy đủ các yếu tố của bằng "Tổ quốc ghi công" trong sổ quản lý danh sách các liệt sỹ và gia đình liệt sỹ.

- Khi trao bằng "Tổ quốc ghi công" đến gia đình liệt sỹ cần làm tốt công tác tư tưởng, nhắc nhở việc giữ gìn, bảo quản chu đáo.

Thông báo đến huyện, xã và đối tượng trong việc kê khai, đề nghị việc đổi, cấp bằng "Tổ quốc ghi công". Lập danh sách những hồ sơ liệt sỹ đã gửi về Bộ từ 3 tháng trở lên nhưng chưa được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" (mẫu số 1), danh sách đề nghị cấp lại bằng đối với trường hợp có đủ yếu tố (mẫu số 2), danh sách đề nghị Bộ tra cứu để cấp lại bằng (mẫu số 3). Từng danh sách trên đây kèm theo công văn của Sở ghi rõ số lượng danh sách, lý do (đối với bằng đề nghị cấp lại).

Từ nay trở đi bằng "Tổ quốc ghi công" cấp lại sẽ có ký hiệu "CL" sau số bằng cũ.

Ví dụ: Số bằng KM 832bm/CL (CL là ký hiệu cấp lại)

- Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý không giới thiệu các thân nhân liệt sỹ, thương binh trực tiếp đến bộ đề nghị đổi hoặc cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công" (kể cả trường hợp trích lục hồ sơ thương binh, liệt sỹ).

Bộ chỉ giải quyết các trường hợp trên khi có công văn và danh sách đề nghị của Sở do cán bộ Sở trực tiếp mang đến làm việc hoặc gửi theo đường bưu điện.

MẪU SỐ 1: NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ HỒ SƠ GỬI VỀ BỘ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG "TỔ QUỐC GHI CÔNG".

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Kèm theo Công văn số.... ngày... tháng... năm....

1. Họ và tên liệt sỹ: ..........................................................................

Cấp bậc, chức vụ: .............................................................................

Nguyên quán: ...................................................................................

Đã hy sinh ngày ........ tháng .... năm 19

Số địa phương: .................................................................................

Thân nhân chủ yếu:

2. .....................

3. .....................

.................., ngày tháng năm 199

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ví dụ:

1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thành, Đội viên du kích

Nguyên quán: xã Thanh Kỳ, huyện Hoa Lộc , tỉnh Thanh Hoá

Đã hy sinh ngày 13 tháng 6 năm 1953

Số địa phương: Y2346

Thân nhân chủ yếu: Nguyễn Văn Thanh (cha) 1901

Mạnh Thị Như (mẹ) 1903

Phạm Thanh Thuỷ (vợ) 1930

2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Lộc, Trung sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyên quán: Xã Khánh Thượng, huyện Ba vì, tỉnh Hà Tây

Đã hy sinh ngày 14 tháng 7 năm 1969

Số địa phương: ST 0138

Thân nhân chủ yếu: Nguyễn Văn Lan (cha) 1944

Đào Thị Tâm (mẹ) 1946

Đã gửi về Bộ theo Công văn số... ngày... tháng... năm 199...

......, ngày... tháng... năm 19...

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

MẪU SỐ 2: TRƯỜNG HỢP BIẾT ĐẦY ĐỦ CÁC YẾU TỐ THÌ GHI THEO ĐÚNG NHƯ BẰNG CŨ:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Tỉnh, thành phố ............

1. Họ và tên liệt sỹ: .............................................................................

Cấp bậc, chức vụ: ................................................................................

Nguyên quán: ......................................................................................

Đã hy sinh ngày ........ tháng .....năm 19 ..............................................

Số Bằng: ..............................................................................................

Số quyết định: ......................ngày ..... tháng ...... năm 199.................

Số địa phương: ...................................................................................

2. ......

3. .....

Nội dung các yếu tố về từng liệt sỹ ghi liên tục.

Ví dụ: (liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp)

1. Liệt sỹ Phạm Thị Khâm, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyên quán: Xã Thường Thới Tiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đã hy sinh ngày 12 tháng 5 năm 1969

Số Bằng: KT 203 bm

Số quyết định: 345/CTKT ngày 20-6-1986

Số địa phương: ĐT 624

2. Liệt sỹ Trần Văn Sơn, cán bộ ban kinh tài xã

Nguyên quán: Xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Đã hy sinh ngày 04 tháng 5 năm 1969

Số bằng DL 324 cm

Số quyết định: 320/TTga ngày 25-5-1970

Số địa phương: ĐT 103

Chú thích:

- Họ và tên liệt sỹ viết chữ in hoa có đủ dấu.

- Danh sách lập thành 4 bản

+ Lưu Sở 1 bản để theo dõi

+ 3 bản gửi về Bộ: - Lưu Bộ 1 bản

- Gửi Văn phòng Chính phủ 2 bản

 

Lê Quang Bảy

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.846

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123