Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3386/BGDĐT-KHTC năm 2016 thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3386/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật đã được các ngành, các cấp triển khai thực hiện, thực sự đi vào cuộc sống; tuy nhiên một số địa phương vẫn có tâm lý chờ hướng dẫn, chậm triển khai nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định.

Đđảm bảo chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật quy định tại khon 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện, nội dung trên theo các chi tiết như sau:

1. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi: Nhà giáo được hưởng chế độ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP là giáo viên, giảng viên được người đứng đầu cơ sở giáo dục phân công trực tiếp giảng dạy tại lớp học có người khuyết tật theo học. Lớp học có người khuyết tật theo học được hiểu là lớp học trong đó có ít nhất 01 học sinh là người khuyết tật. Người khuyết tật được xác định theo giấy chứng nhận của cơ quan có thm quyền.

2. Mức chi trả theo số giờ dy thực tế, cụ thể như sau:

Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật

=

Tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên

x

0,2

x

Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật

3. Nguồn kinh phí thực hiện; Nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo từ ngân sách nhà nước giao cho địa phương trong kế hoạch hàng năm, thực hiện theo quy định ca Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phquan tâm chỉ đạo trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- SGDĐT tỉnh/TP (để thực hiện);
- Các V: MN, TH, TrH, GDCN, GDĐH (đthực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3386/BGDĐT-KHTC năm 2016 thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141