Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3385/BNN-VP về cấp Báo Nông nghiệp Việt Nam và Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3385/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3385/BNN-VP
V/v cấp Báo Nông nghiệp Việt Nam và Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 và Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện Chuyên đề Dân tộc Thiểu số và Miền núi để cấp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhận được sự hỗ trợ này của Chính phủ, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là cán bộ xã, huyện, tỉnh, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở cơ sở, các hộ làm kinh tế giỏi rất phấn khởi và đánh giá cao về tính thiết thực của công tác này và gắn bó chặt chẽ với Báo Nông nghiệp Việt Nam và Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi, coi đây là một tài liệu quan trọng trong công tác chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tìm kiếm nghề mới, tìm hướng ra cho sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa và giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Từ năm 2010, nhằm phục vụ tốt hơn cho bà con, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có thêm 4 trang Chuyên đề (nâng tổng số là 20 trang báo/kỳ xuất bản) về xây dựng nông thôn mới, tư vấn dạy nghề, khuyến nông và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Trong giai đoạn 2011-2015, để tiếp tục thực hiện chủ trương có ý nghĩa thiết thực này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bà con và cán bộ đang công tác, sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Bộ Nông nghiệp và PTNT kính trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Báo Nông nghiệp Việt Nam được tiếp tục thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg và QĐ 162/QĐ-TTg về việc cấp Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi và Báo Nông nghiệp Việt Nam cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn như trong những năm vừa qua.

Vậy kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính; Bộ KH-ĐT;
- Bộ Thông tin – Truyền thông;
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3385/BNN-VP về cấp Báo Nông nghiệp Việt Nam và Chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227