Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3349/VPCP-QHQT về việc gặp gỡ, tọa đàm với đoàn doanh nghiệp thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3349/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3349/VPCP-QHQT
V/v gặp gỡ, tọa đàm với đoàn doanh nghiệp WEF

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1546/TTr-BNG-THKT ngày 16 tháng 5 năm 2008) về việc tiếp lãnh đạo đoàn doanh nghiệp thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý các kiến nghị nêu tại công văn nói trên của Bộ Ngoại giao.

- Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thu xếp chuyến thăm, tổ chức chương trình làm việc của đoàn lãnh đạo một số doanh nghiệp thành viên WEF, chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ cho buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, cục QT, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3349/VPCP-QHQT về việc gặp gỡ, tọa đàm với đoàn doanh nghiệp thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234