Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3338/LĐTBXH-BTXH về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3338/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/LĐTBXH-BTXH
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2011

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ và có chính sách hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần đối với người khuyết tật. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Chủ tịch Nước ký lệnh số 10/2010/L.CTN công bố Luật và Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật người khuyết tật ra đời đã được nhân dân và cộng đồng người khuyết tật đón nhận và nhiệt liệt hoan nghênh.

Hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay (03/12/2011) và thực hiện Luật người khuyết tật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành liên quan tại địa phương thực hiện một số công việc sau:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về lĩnh vực người khuyết tật; có hành động thiết thực hỗ trợ, chăm sóc người khuyết tật trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục-thể thao, vui chơi giải trí, tiếp cận và sử dụng các phương tiện giao thông và công trình xây dựng công cộng, hòa nhập cộng đồng.

2. Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các tổ chức tự lực của người khuyết tật về dạy nghề, sản xuất kinh doanh tạo việc làm, các hoạt động văn hóa, tinh thần…

3. Nhân ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2011) tổ chức các hoạt động: Mít tinh, giao lưu, văn nghệ, biểu dương khen thưởng, động viên những người khuyết tật có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập, làm việc và sản xuất…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm và chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2011 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố;
- Liên hiệp hội về NKT VN;
- Lưu VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3338/LĐTBXH-BTXH về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146