Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3333/VPCP-QHQT về việc triển khai các hoạt động cứu trợ giúp Mi-anma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3333/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3333/VPCP-QHQT
V/v triển khai các hoạt động cứu trợ giúp Mi-anma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 549/TTr-BNG-ĐNA-m ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc triển khai các hoạt động trợ giúp Mi-an-ma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN - Liên Hợp Quốc về tài trợ giúp Mi-an-ma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis tại Yangon (Mi-an-ma) vào ngày 25 tháng 5 năm 2008. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức đoàn tham dự Hội nghị.

2. Giao Bộ Ngoại giao cử đại diện tham gia Nhóm đặc trách do Tổng Thư ký ASEAN đứng đầu để triển khai cơ chế điều phối chung về các nỗ lực cứu trợ quốc tế giúp Mi-an-ma.

3. Giao Bộ Y tế tổ chức đoàn cán bộ y tế cùng các phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men tham gia cùng các nước ASEAN đến giúp Mi-an-ma.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3333/VPCP-QHQT về việc triển khai các hoạt động cứu trợ giúp Mi-anma khắc phục hậu quả cơn bão Nargis do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238