Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3327/VPCP-KGVX về việc lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chống tái nghiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3327/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3327/VPCP-KGVX
V/v lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chống tái nghiện.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 1436//BLĐTBXH-PCTNXH ngày 29 tháng 4 năm 2008) về việc tổ chức lễ phát động "Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và phòng, chống tái nghiện", Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức lễ phát động "Toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, giúp đỡ nguời nghiện ma túy cai nghiện và phòng, chống tái nghiện" hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục p/c HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế;
- Văn phòng Thường trực p/c ma túy, Bộ CA;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: NC, TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3327/VPCP-KGVX về việc lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chống tái nghiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66