Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3327/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/BNN-KTHT
V/v: Bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 7429/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ ngày 21/10/2011 v/v “bổ sung kinh phí thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/QĐ-TTg” của tỉnh Hà Giang theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn 13816/BTC-NSNN ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã rà soát, xây dựng, phê duyệt phương án di chuyển các hộ dân ở phân tán thuộc 4 huyện vùng cao núi đá nhằm cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo báo cáo của Tỉnh năm 2011 đã thực hiện di chuyển được 1000 hộ nhưng thiếu kinh phí để hỗ trợ cộng đồng nhân dân xen ghép thực hiện chuyển nhượng đất đai, nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu như chính sách quy định tại Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn sự nghiệp của Ngân sách Trung ương năm 2011, cho tỉnh Hà Giang thực hiện chính sách hỗ trợ 1000 hộ dân đã di chuyển xen ghép tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

2. Đối với việc hỗ trợ những hộ còn lại, đề nghị tỉnh Hà Giang sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện, trước hết là các vùng nguy cơ cao về thiên tai, vùng biên giới đảm bảo người dân đến nơi ở mới có đủ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt ổn định bền vững.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3327/BNN-KTHT ngày 15/11/2011 bổ sung nguồn vốn di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.995

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!