Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3323/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  3323/VPCP-VX
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện ma túy.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 30/BC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2007) về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác cai nghiện ma túy và xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội vào đầu tháng 8 năm 2007.

Nội dung và các báo cáo tại Hội nghị cần phải được chuẩn bị kỹ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo về công tác nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng các bài thuốc, các phương pháp điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe; đánh giá kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương chuẩn bị báo cáo đánh giá về công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan cân nhắc kỹ thành phần dự họp để đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: TC, CA, Y tế;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản,
 các Vụ: NC, TH, TTTTBC; Website CP;
- Lưu: VT, VX (3), Hh 120

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3323/VPCP-VX ngày 15/06/2007 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251