Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 331/VPCP-QT về việc Thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa viếng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 331/VPCP-QT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 331/VPCP-QT
V/v Thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa viếng

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Lâu nay, có trường hợp tứ thân phụ mẫu các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua đời, Văn phòng Chính phủ không có thông tin nên không báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi vòng hoa tới viếng và chia buồn.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn gửi vòng hoa viếng và chia buồn tới các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi tứ thân phụ mẫu các đồng chí qua đời.

Để thực hiện được mong muốn của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kịp thời thông báo để Văn phòng Chính phủ triển khai. Thông tin đề nghị gửi về:

Fax: 04.38231020;  080.43480

Điện thoại: 080.44899.   Di động: 0904255733 (Đ/c Cương)

Văn phòng Chính phủ kính mong các văn phòng phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TCCB, TCCV, ĐP, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QT(3). 240.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 331/VPCP-QT về việc Thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa viếng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0