Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3265/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Số hiệu: 3265/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 22/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - TH|ƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3265/LĐTBXH-LĐVL
V/v Ký hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty Điện lực I

Trả lời công văn số 3762/EVN/ĐL1-7 ngày 04 tháng 9 năm 2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Th|ơng binh và Xã hội có ý kiến nh| sau:

1. Về hợp đồng lao động:

Theo quy định của pháp luật lao động, Giám đốc Công ty Điện lực I đ|ợc uỷ quyền bằng văn bản cho đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng lao động với ng|ời lao động.

2. Về kỷ luật lao động:

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và h|ớng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã đ|ợc sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ, Giám đốc Công ty Điện lực I đ|ợc uỷ quyền bằng văn bản cho đơn vị trực thuộc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác đ|ợc uỷ quyền cho đơn vị trực thuộc khi giám đốc Công ty đi vắng.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3265/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202