Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3263/VPCP-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 24/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3263/VPCP-HC
V/v: ngày truyền thống Văn phòng HĐND và UBND các cấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001 

 

Kính gửi : Văn phòng hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân các tỈnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 28-8 là ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ. Để đáp ứng nguyện vọng chung của cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng của các cấp chính quyền địa phương về ngày truyền thống Văn phòng, đa số Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được lãnh đạo Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp mình đồng ý) đã gửi văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp.

Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ vấn đề nêu trên. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và báo cáo lãnh đạo Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp mình để tổ chức ngày truyền thống Văn phòng đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo đúng nội dung Quyết định số 489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận :
- Như trên,
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c),
- HĐND và UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- VPCP : BTCN, các PCN và các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu : HC, VT. 15

BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ 
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3263/VPCP-HC ngày 24/07/2001 về ngày truyền thống Văn phòng HĐND và UBND các cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!