Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3261/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/09/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Số hiệu: 3261/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 19/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3261/BLĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời Công văn số 658/LĐTBXH đề ngày 15/8/203 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Điểm 1 và Điểm 2 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm 3 Thông tư số 11/203/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời điểm tuyển dụng chỉ để làm căn cứ xác định người lao động có thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ. Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thuộc khu vực nhà nước chuyển sang làm việc ở đơn vị không thuộc khu vực nhà nước, sau đó tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp cũ thuộc khu vực nhà nước cho đến khi doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lại thì thời điểm tuyển dụng được tính từ thời điểm cuối cùng làm việc trong khu vực nhà nước (xem ví dụ tại Điểm 3 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/203 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Điểm 3 và Điểm 4 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm 5 Thông tư số 11/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được cộng dồn để tính chế độ trợ cấp mất việc làm trừ thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm, chế độ xuất ngũ hoặc phục viên, thời gian không hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp nhà nước hoặc ngân sách nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3261/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/09/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30