Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3215/VPCP-KGVX về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3215/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3215/VPCP-KGVX
V/v cung cấp thông tin cho người dân ở các xã

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện công tác quản lý nhà nước và triển khai các đề án, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý của mình, hiện nay nhiều Bộ, ngành đã và đang có nhu cầu thiết lập hệ thống thông tin hai chiều tới người dân ở các xã trong cả nước. Nếu mỗi Bộ, ngành tự lo việc này thì sẽ gây tốn kém, trùng lặp và kém hiệu quả.

Trong khi đó, các doanh nghiệp viễn thông như Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) đang đầu tư, phát triển hệ thống mạng cáp quang đến các xã; bên cạnh đó, lực lượng có kiến thức văn hóa để có thể khai thác, tiếp thu, phổ biến tốt nhất các thông tin trên mạng đến người dân ở các xã hiện nay chủ yếu là thanh niên … vẫn còn chưa được huy động, sử dụng có hiệu quả.

Để thiết lập và vận hành hệ thống thông tin hai chiều từ các Bộ, ngành đến các xã một cách đồng bộ, hiệu quả với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp viễn thông và tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm chuyển tải kịp thời, chính xác những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường, khoa học – công nghệ, văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, lao động – việc làm; giải đáp, tiếp thu những ý kiến đóng góp, nguyện vọng chính đáng, thiết thực của người dân, của cán bộ cơ sở, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhu cầu, hoặc đã và đang có dự án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến việc thiết lập hệ thống thông tin hai chiều tới người dân ở các xã có báo cáo về hoạt động triển khai của mình; trong đó, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những yêu cầu về hạ tầng mạng phục vụ cho việc cung cấp thông tin đến xã, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 18 tháng 6 năm 2009.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu và đề xuất giải pháp tổng thể về đưa thông tin tới cấp xã, đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành và nhu cầu của nhân dân với hiệu quả xã hội cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03), HVB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3215/VPCP-KGVX về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180