Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc chế độ tiền lương, thu nhập của Đài truyền hình Việt Nam

Số hiệu: 3208/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 19/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3208/LĐTBXH-TL
Về chế độ tiền lương, thu nhập của đài truyền hình việt nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 3208/LĐTBXH-TL NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Trả lời Công văn số 771/THVN ngày 29/8/2001 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc thực hiện chế độ tiền lương và thu nhập theo Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 200/BTCCBCP-TL ngày 21/9/2001, Bộ Tài chính tại Công văn số 9837 TC/HCSN ngày 16/10/2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2001 đối với khối sản xuất và khối quản lý của Đài truyền hình Việt Nam là 238,6 đồng/1.000 đồng doanh thu (trong đó bao gồm cả đơn giá tiền nhuận bút).

2. Đối với khối nghiên cứu, đào tạo của Đài truyền hình Việt Nam, quỹ tiền lương năm 2001 được giao khoán là 1.238.880.000 đồng. Căn cứ vào quỹ lương được giao khoán, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo tổ chức, sắp xếp lại để giảm lao động, tăng lương bình quân thực hiện.

3. Chế độ bữa ăn giữa ca: Cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam (gồm lao động trong biên chế, lao động hợp đồng và cộng tác viên của khối quản lý, khối sản xuất và khối nghiên cứu, đào tạo) được áp dụng chế độ bữa ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bữa ăn giữa ca đối với công nhân viên chức làm việc trong doanh nghiệp.

4. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm:

- Giao đơn giá tiền lương đối với các đơn vị trực thuộc bảo đảm tiền lương và thu nhập hợp lý, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của từng đơn vị;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TL ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế trả lương theo hướng dẫn tại Công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của người lao động;

- Quyết toán quỹ tiền lương theo đơn giá và doanh thu thực tế thực hiện;

- Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của Chính phủ như đối với doanh nghiệp nhà nước.

5. Các chế độ nêu trên được thực hiện từ ngày 01/1/2001 và nằm trong tổng mức khoán chi theo Quyết định số 87/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng các thoả thuận trên đây của Nhà nước.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chế độ tiền lương, thu nhập của Đài truyền hình Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250