Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3082/LĐTBXH-TL ngày 18/09/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thẩm định tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức CMNV của Trung tâm Quản lý bay dân dụng

Số hiệu: 3082/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 18/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3082/LĐTBXH-TL
V/v thẩm định tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức CMNV của Trung tâm QLB dân dụng Việt Nam

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2002

 

 

Kính gửi: Cục hàng không dân dụng Việt Nam

Trả lời công văn số 1076/CHK-TCCB ngày 13/8/2002 của Cục hàng không dân dung Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý để Cục hàng không dân dụng Việt Nam quyết định ban hành tạm thời tiêu chuẩn viên chức chyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

2/ Bản tiêu chuẩn tạm thời này dùng làm căn cứ để thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và được thực hiện từ ngày 01/9/2002. Sau hai năm thực hiện đề nghị Cục hàng không dân dụng Việt Nam tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện để thoàn thiện bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam, trong đó cần nghiên cứu, xem xét trong khối quản lý nghiệp vụ, kỹ thuật có thể xây dựng tiêu chuẩn của các ngạch cao hơn./.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3082/LĐTBXH-TL ngày 18/09/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thẩm định tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức CMNV của Trung tâm Quản lý bay dân dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846
DMCA.com Protection Status