Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về viẹc giải quyết vướng mắc tồn tại về chế độ bảo hiểm xã hội

Số hiệu: 3049/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 12/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3049/LĐTBXH
Về việc giải quyết vướng mắctồn tài về chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1996

 

CÔNG VĂN

SỐ 3049/LĐ-TBXH NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1996 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮCTỒN TÀI VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi:

- Bộ quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

Trả lời công văn số 1696/QP ngày 22/8/1996 của Bộ Quốc phòng về nội dung ghi trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công nhân viên quốc phòng là đối tượng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều lệ Bảo hiểm xã hội (bao gồm cả văn bản số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Tài chính ban hành.

2. Về một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân giải quyết như sau:

a) Về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

- Quân nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được giám định thương tật trước ngày 1/1/1995 nhưng chưa được giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì nay được giải quyết theo quy định về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Nhà nước ở thời điểm giám định thương tật. Những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng trợ cấp từ ngày có kết quả giám định thương tật.

- Quân nhân bị tai nạn lao động trước ngày 1/1/1995 chưa được giám định thương tật thì nay được cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa giám định thương tật. Sau khi có kết quả giám định thương tật được giải quyết chế độ theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ. Những người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng từ ngày có kết quả giám định thương tật.

b) Về chế độ hưu trí:

Quân nhân đã hưởng lương hưu hàng tháng theo Nghị định số 66/CP ngày 10/9/1993 của Chính phủ, nếu tính lại lương hưu theo mức bình quân của tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối mà thấp hơn mức lương hưu tính theo mức bình quân của tiền lương 10 năm cuối thì được giữ nguyên mức lương hưu tính theo quy định tại Nghị định 66/CP.

c) Về chế độ tử tuất:

Quân nhân bị chết trước ngày 1/1/1995 có thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất (khi quân nhân chết) mà chưa được trợ cấp tiền tuất thì được cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ vào thời điểm quân nhân chết để giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/9/1985 hoặc Nghị định số 66/CP ngày 30/9/1993 của Chính phủ.

3. Về ghi sổ bảo hiểm xã hội.

a) Do yêu cầu bí mật của quân đội, không thể ghi địa điểm đóng quân ở cột 3 trong sổ bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng cần có biện pháp quản lý theo dõi để khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho quân nhân có đủ căn cứ địa bàn đóng quân làm cơ sở tính chế độ bảo hiểm xã hội.

b) Về phụ cấp thâm niên quân đội, yêu cầu ghi mức phụ cấp được hưởng trong cột 5 và ghi tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội (kể cả phụ cấp thâm niên) 1 tháng ở cột 8.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về viẹc giải quyết vướng mắc tồn tại về chế độ bảo hiểm xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status