Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 300/BTP-BCĐQCDC về góp ý dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010 do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 300/BTP-BCĐQCDC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp Người ký: Trần Văn Quảng
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 300/BTP-BCĐQCDC
V/v góp ý dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan bộ.

 

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp), Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí quan tâm, góp ý vào dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010 (dự thảo Báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điều hành, Mục văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Văn bản góp ý xin gửi về Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ và file điện tử vào hòm thư: tccb@moj.gov.vn) trước 16 giờ ngày 05/02/2010 để tổng hợp, chỉnh lý dự thảo Báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Tổ thư ký.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
UỶ VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 300/BTP-BCĐQCDC về góp ý dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010 do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56