Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2995/BLĐTBXH-BHLĐ ngày 11/09/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSTP, PCCN lần thứ 5

Số hiệu: 2995/BLĐTBXH-BHLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 11/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2995/BLĐTBXH-BHLĐ
V/v: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 5 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Các Bộ, Ngành
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tuần lễ quốc gia An toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 4 đã được tổ chức thành công trong phạm vi cả nước từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 3 năm 2002. Ngày 17 tháng 4 năm 2002, các đại biểu đại diện Ban chỉ đạo Trung ương đã họp tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 4 và thảo luận việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 5. Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện sự kiện này.

Để chuẩn bị tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 5, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xin thông báo:

1/ Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 5 là: Phát động một chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong sản xuất nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, sức khoẻ người lao động trên cơ sở đó thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ người lao động tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ;

2/ Nội dung và cách thức tổ chức: Theo công văn số 3263/LĐTBXH-BHLĐ, ngày 24 tháng 9 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc “Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN hàng năm”. Các hoạt động của Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN cần được trở thành phong trào quần chung rộng lớn ở các địa phương, ở mọi thành phần kinh tế, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

3/ Về kinh phí: Các đơn vị lập kinh phí tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dự toán kinh phí thực hiện mục tiêu về bảo hộ lao động của đơn vị mình và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5235/BKH-LĐVX, ngày 10 tháng 8 năm 1999;

4/ Thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 5 sẽ tiến hành từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3 năm 2003. Tỉnh Nghệ An là địa phương tổ chức các hoạt động mang tính quốc gia;

5/ Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài phát thanh, Đài truyền hình, các cơ quan văn hóa, thông tin, báo chí...) để tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Tuần lễ.

Đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan sớm có kế hoạch chủ động tổ chức thực hiện sự kiện này./.

 

 

TL.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2995/BLĐTBXH-BHLĐ ngày 11/09/2002 ngày 11/09/2002 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSTP, PCCN lần thứ 5

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253