Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2972/BNN-KTHT năm 2013 góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2972/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/BNN-KTHT
V/v góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 1887/UBND-KTTH ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị tham gia góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi nghiên cứu Bộ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cơ bản với tên gọi, mục tiêu, quy mô, nội dung của 4 Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2017 ở các huyện KRÔNG PA, KBANG, KÔNG CHRO, IA PA tỉnh Gia Lai.

2. Để các đề án có sức thuyết phục và có khả thi, cả 04 bản đề án cần làm rõ và bổ sung một số nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá và làm rõ thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới để có cơ sở đề xuất đầu tư và giải pháp thực hiện phù hợp.

- Thu nhập và đời sống của nhân dân 04 huyện đều dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu. Vì vậy, muốn nâng cao thu nhập cho người dân như đề án đã đề ra, cần làm rõ các hoạt động đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập để có hiệu quả.

- Cả 04 đề án cần xác định lộ trình và nguồn vốn thực hiện trong bối cảnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách có hạn, riêng nguồn vốn từ Chương trình 30a ưu tiên đầu tư công trình giao thông, thủy lợi kết nối trong huyện để chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

- Các đề án cần cụ thể các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo của địa phương, nhất là giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp khi có đầu tư cơ sở hạ tầng, giải pháp huy động sự đóng góp của người dân, giải pháp thu hút đầu tư, giải pháp về đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người lao động nhất là người nghèo và người dân tộc. Gắn việc đầu tư từ Chương trình với việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn …..

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Cục KTHT&PTNT;
- Lưu: VT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2972/BNN-KTHT năm 2013 góp ý đối với các Đề án giảm nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg ở tỉnh Gia Lai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57