Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2968/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2968/LĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Ngọc Tiến
Ngày ban hành: 24/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/LĐTBXH-BĐG
V/v triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số 304/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt các đơn vị, địa phương triển khai các mô hình thuộc dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chương trình mục tiêu Phát trin hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đoàn công tác làm việc tại các Sở lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm công tác xã hội triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới. Mục đích nhằm trao đổi, thảo luận để thống nhất về nội dung, cách thức phối hợp, triển khai các hoạt động cụ thể (Thời gian và nội dung làm việc dự kiến kèm theo).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Quý Sở bố trí thời gian và chuẩn bị nội dung đlàm việc với đoàn công tác theo kế hoạch.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Đ/c Đàm Khắc Hoàn, điện thoại: 0912.050.783/ 024.3826.9551).

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm ctxh;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Phạm Ngọc Tiến

 

KẾ HOẠCH

LÀM VIỆC VỚI SỞ LAO ĐỘNG VÀ TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Kèm theo công văn số 2968/LĐTBXH-BĐG ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội)

Tt

Nội dung thực hiện

Thời gian, thành phần

1

Làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Từ ngày 30-31/7/2018

 

Làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội/ Quỹ Bảo trợ trẻ em -Văn phòng Công tác xã hội tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình triển khai các chương trình, nội dung công tác về bình đẳng giới thời gian qua của Sở; trao đổi về cách thức tổ chức, thực hiện, vai trò trách nhiệm của Sở trong việc chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em -Văn phòng Công tác xã hội tỉnh Hà Tĩnh triển khai Mô hình; nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động của mô hình; công tác phối hợp giữa trung tâm với Sở và Vụ Bình đẳng giới...

Thành phn: Đoàn công tác của Vụ bình đẳng giới, Lãnh đạo Sở, cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Sở, Lãnh đạo của Quỹ Bảo trợ trẻ em -Văn phòng Công tác xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

2

Làm việc tại tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 06-07/8/2018

 

Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa để nắm bắt tình hình triển khai các chương trình, nội dung công tác về bình đẳng giới thời gian qua của Sở; trao đổi về cách thức tổ chức, thực hiện, vai trò trách nhiệm của Sở trong việc chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội triển khai Mô hình; vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm trong triển khai các hoạt động của mô hình; công tác phối hợp giữa trung tâm với Sở và Vụ Bình đẳng giới...

Thành phần: Đoàn công tác của Vụ bình đẳng giới, Lãnh đạo Sở, cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Sở, Lãnh đạo của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa

3

Làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ ngày 13-14/8/2018

 

Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Trung tâm công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nắm bắt tình hình triển khai các chương trình, nội dung công tác về bình đẳng giới thời gian qua của Sở; trao đổi về cách thức tổ chức, thực hiện, vai trò trách nhiệm của Sở trong việc chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội triển khai Mô hình; vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm trong triển khai các hoạt động của mô hình; công tác phối hợp giữa trung tâm với Sở và Vụ Bình đẳng giới...

Thành phần: Đoàn công tác của Vụ bình đẳng giới, Lãnh đạo Sở, cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Sở, Lãnh đạo của Trung tâm công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Làm việc tại tỉnh An Giang

Từ 20-21/8/2018

 

Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Trung tâm công tác xã hội tỉnh An Giang để nắm bắt tình hình triển khai các chương trình, nội dung công tác về bình đẳng giới thời gian qua của Sở; trao đổi về cách thức tổ chức, thực hiện, vai trò trách nhiệm của Sở trong việc chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội triển khai Mô hình; vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm trong triển khai các hoạt động của mô hình; công tác phối hợp giữa trung tâm với Sở và Vụ Bình đẳng giới...

Thành phần: Đoàn công tác của Vụ bình đẳng giới, Lãnh đạo Sở, cán bộ làm công tác bình đẳng giới của Sở, Lãnh đạo của Trung tâm công tác xã hội tỉnh An Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2968/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171