Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2821/LĐTBXH-TL ngày 18/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số hiệu: 2821/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 18/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2821/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 Trả lời công văn số 711/NHNN-TCCB ngày 01/7/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8734 TC/TCNH ngày 09/8/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là: 337,9 đồng/1000 đồng Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004;

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) : 664.579 triệu đồng;

- Lợi nhuận:  : 440.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách  : Theo luật định;

- Mức trích dự phòng rủi ro: : 680.000 triệu đồng

Năm 2004, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phải trích đủ dự phòng rủi ro theo Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch là 680 tỷ đồng. Trường hợp đến cuối năm tài chính năm 2004, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phải trích cao hơn 680 tỷ đồng thì chênh lệch thu chi (chưa có lương) thực hiện nếu cao hơn kế hoạch được giao thì phần vượt Ngân hàng phải bổ sung vào dự phòng rủi ro ít nhất 80%, phần còn lại được tính lương theo quy định; trường hợp đã trích đủ theo Quyết định số 488/QĐ-NHNN nhưng không đến 680 tỷ đồng thì phần còn lại không được tính lương.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% so với đơn giá gốc;

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Ngân hàng Đầu và phát triển Việt Nam trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2821/LĐTBXH-TL ngày 18/08/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124