Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2715/VPCP-QHQT về việc tổ chức những ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2715/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2715/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Những ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1113/TTr-BNG-THKT, ngày 14 tháng 4 năm 2008) về địa điểm tổ chức Những ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức "Những ngày Việt Nam ở nước ngoài" trong năm 2008 tại Nhật Bản và Ấn Độ.

2. Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án việc tổ chức các hoạt động cụ thể của Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ trong năm 2008 phù hợp với đặc thù của địa bàn, trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính thu xếp kinh phí tổ chức sự kiện này.

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức Tuần lễ Việt Nam tại Nhật Bản trong năm 2008 trình Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần tiết kiệm ngân sách và có hiệu quả thiết thực.

4. Để nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá Việt Nam ở nước ngoài, giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá hiệu quả và các tác động tích cực của hoạt động quảng bá trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu, đề xuất và xây dựng phương hướng và đề án "Chương trình quảng bá quốc gia" có tính thống nhất, kết nối và dài hạn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2715/VPCP-QHQT về việc tổ chức những ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.660
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238