Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2715/VPCP-KGVX về việc điều chỉnh quy hoạch khu Du lịch Tràng An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2715/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2715/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh quy hoạch khu Du lịch Tràng An

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 349/BXD-KTQH ngày 11 tháng 3 năm 2009) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1254/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 4 năm 2009) về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Du lịch Tràng An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các yêu cầu lập quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 349/BXD-KTQH nêu trên; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 2009.

2. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch cần lưu ý phân tích rõ lợi ích, thiệt hại của ba phương án như đã được chỉ đạo tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ:

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy xi măng, khu vực khai thác nguyên liệu để sản xuất xi măng (300 ha núi đá vôi);

- Giữ nguyên hiện trạng các nhà máy sản xuất xi măng nhưng thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu sản xuất;

- Di dời một hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất xi măng và thay đổi khu vực khai thác nguyên liệu để không ảnh hưởng tới các di tích lịch sử trong Khu Du lịch Tràng An theo quy hoạch được điều chỉnh.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc lập quy hoạch để thể hiện rõ các yếu tố về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch; nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc không báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh Khu Du lịch Tràng An.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 84/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2009 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về môi trường du lịch Tràng An do ảnh hưởng của việc khai thác nguyên liệu và sản xuất của các nhà máy xi măng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Văn Trọng Lý; các Vụ: KTN,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2715/VPCP-KGVX về việc điều chỉnh quy hoạch khu Du lịch Tràng An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


969
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49