Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Số hiệu: 2710/XSTBLS-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Tố Tâm
Ngày ban hành: 28/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2710/XSTBLS-CV
Về việc triển khai thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2710/CSTBLS-CV NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1995 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Chỉ thị số 04/LĐTBXH ngày 02/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc "thực hiện Pháp lệnh ưu đãi có công với cách mạng"; hầu hết các địa phương đã và đang triển khai các công việc như thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền quán triệt trong các tầng lớp nhân dân, tập huấn cho cán bộ, chuẩn bị các Điều kiện bảo đảm. Nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương tiến hành việc Điều chỉnh mức trợ cấp mới cho các đối tượng chính sách.

Đặc biệt là thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ra Chỉ thị cho các cấp uỷ Đảng, Đảng Đoàn, Ban cán sự Đảng, các cấp chính quyền, các Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể theo chức năng của mình triển khai các công việc nhằm thực hiện có kết quả Pháp lệnh.

Tỉnh Nam Hà là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã hoàn thành Điều chỉnh mức trợ cấp cho trên 4 vạn người hoạt động trước Cách mạng tháng 8/1945, thân nhân liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng và đã được Bộ kiểm tra xét duyệt.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh phù hợp với tính chất, đặc Điểm quản lý của từng đối tượng, bảo đảm các chế độ ưu đãi sớm được thực hiện, Bộ lưu ý các Sở một Điểm sau đây:

1- Phải báo cáo với cấp uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố để có chủ trương triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 04/LĐTBXH ngày 02/6/1995 của Bộ.

2- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.

Khẩu trương tổ chức lực lượng và các Điều kiện đảm bảo để tiến hành trước việc Điều chỉnh, chuyển đổi mức trợ cấp đối với các đối tượng đang hưởng chính sách (người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945, Thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng) và đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, phấn đấu để các đối tượng này được hưởng mức trợ cấp mới trong tháng 8/1995.

Thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban tổ chức chính quyền, cơ quan thi dua và khen thưởng chuẩn bị Điều kiện để tổ chức việc làm thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8/1945 được hưởng phụ cấp thâm niên "tiền khởi nghĩa" người bị địch bắt tù, đày, người hoạt động kháng chiến.

3- Trong khi tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng cần quan tâm đến triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc khám bệnh, Điều trị cho những đối tượng được quy định trong Nghị định, đặc biệt phải quan hệ chặt chẽ đối với ngành giáo dục, đào tạo và tài chính thực hiện chu đáo, đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi về giáo dục, đào tạo ngay từ năm học 1995-1996 này.

Các Sở báo cáo về Bộ (Vụ chính sách thương binh và liệt sỹ) kết quả triển khai và thời gian hoàn thành việc Điều chỉnh trợ cấp để thông báo kế hoạch xét duyệt đối với từng tỉnh, thành phố.

 

Trịnh Tố Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248