Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2630/VPCP-QHQT về việc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2630/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2630/VPCP-QHQT
V/v Tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Singapore

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao, tại văn bản số: 1235/TTr-BNG-THKT ngày 16/4/2007 về việc tham sự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cử Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á 2007 (WEF) được tổ chức tại Singapore vào các ngày 24-25/6/2007.

2. Giao Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án tham dự WEF Đông Á và tổ chức đoàn khảo sát kinh nghiệm tổ chức Diễn đàn tại Singapore để chuẩn bị cho việc tổ chức WEF Đông Á tại Việt Nam vào năm 2009, nếu được WEFchấp thuận.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam để giới thiệu vào Danh sách các tập đoàn toàn cầu tiềm năng của WEF và tổ chức cho một số lãnh đạo doanh nghiệp tham dự WEF 2007 để chuẩn bị cho việc tham dự Hội nghị Các tập đoàn toàn cầu tiền năng của WEF tại Đại Liên, Trung Quốc vào tháng 9/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Cục QTTV, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2630/VPCP-QHQT về việc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Singapore do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112