Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2591/VPCP-QHQT về việc triển khai các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2591/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2591/VPCP-QHQT
V/v triển khai các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Trung Quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1138/BNN-HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2007 về việc thực hiện các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS đã tổ chức tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Khung chiến lược hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) về nông nghiệp và Chương trình Hỗ trợ nông nghiệp giai đoạn 2007-2010 đã được các bên thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 4 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2591/VPCP-QHQT về việc triển khai các kết quả Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước GMS tổ chức tại Trung Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32