Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2566/VPCP-KNTN về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (thành phố Hồ Chí Minh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2566/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2566/VPCP-KNTN
V/v giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (thành phố Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 402/BTNMT-TTr ngày 18 tháng 02 năm 2009 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (ngụ tại số 83, đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 402/BTNMT-TTr ngày 18 tháng 02 năm 2009; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2009;

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bà Võ Thị Tao (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KNTN (3), TĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2566/VPCP-KNTN về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Tao (thành phố Hồ Chí Minh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


839
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234