Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2531/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2531/VPCP-ĐP
V/v Chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Cà Mau năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Công văn số 87-CV/BCĐTNB ngày 05 tháng 4 năm 2011 về Chương trình Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long - Cà Mau năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn nêu trên. Giao Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, bảo đảm tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: QHQT, KTN, KTTH, NC, KGVX,
TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2531/VPCP-ĐP về chương trình Diễn đàn Hợp tác Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Cà Mau ngày 25/04/2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198