Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2507/VPCP-KGVX về việc xin chuyển đề án “Tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới của bộ độ Biên phòng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2507/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2507/VPCP-KGVX
V/v: xin chuyển đề án “Tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới của bộ độ Biên phòng”

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 12/BC-LĐTBXH ngày 26 tháng 2 năm 2009) về việc chuyển tiểu đề án “Tổ chức công tác cai nghiện tại địa bàn biên giới” do Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để xây dựng một đề án chung về công tác cai nghiện, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc không xây dựng tiểu đề án “Tổ chức công tác cai nghiện tại địa bàn biên giới” thành đề án riêng; giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương lồng ghép tiểu đề án này vào tiểu đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện” để sớm triển khai thực hiện.

2. Giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch nâng cấp các trạm xá quân dân y kết hợp tại địa bàn biên giới để tổ chức công tác cai nghiện ma túy.

3. Giao các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Công an, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về quy trình cai nghiện, thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện, cơ chế chính sách, ưu tiên phân bổ kinh phí… từ các đề án và tiểu đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 để bộ đội biên phòng thực hiện thêm nhiệm vụ tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tốt công tác cai nghiện tại địa phương mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh: : Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và các đơn vị, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các vụ: TH, PL, TV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).Hh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2507/VPCP-KGVX về việc xin chuyển đề án “Tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới của bộ độ Biên phòng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234