Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2494/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2494/VPCP-KGVX
V/v Đề án tổ chức các hoạt động vào dịp 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông bố số 409-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2011 về kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, xét Tờ trình số 28/TTr-TWH-TT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trình Chính phủ Đề án Tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án Tổ chức các hoạt động vào dịp 50 năm thảm họa chất da cam tại Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông báo số 409-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2011.

- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong quá trình thực hiện Đề án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: TC, NV, LĐTBXH, TNMT;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 33;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, NC, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)Th.86

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2494/VPCP-KGVX ngày 22/04/2011 về đề án tổ chức hoạt động vào dịp 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51