Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2486/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2486/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc ít người học bán trú

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3273/BTC-TCDT ngày 14 tháng 3 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2125/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1682/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2011 về việc hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc thiểu số học bán trú tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc trong năm 2011 hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó có học sinh dân tộc ít người học bán trú tại tỉnh Gia Lai. Mức hỗ trợ không vượt quá mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thực hiện việc hỗ trợ cụ thể.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và các trường phổ thông dân tộc bán trú theo đúng quy định tại Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- UBND tỉnh Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2486/VPCP-KTTH ngày 21/04/2011 về hỗ trợ gạo cho học sinh dân tộc ít người học bán trú do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159