Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2439/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 22/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2439/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Thuỷ sản


Trả lời công văn số 1402/TS-TCCB đề ngày 01/7/2004 của Quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc tính thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm: Theo quy định tại Điểm 4 và Điểm 5 Thông tư số 11/203/TT-LĐTBXH ngày 22/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian tính chế độ đối với người lao động dôi dư thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi được căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian tính chế độ trợ cấp mất việc làm thì căn cứ vào thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước.

2. Về việc xác định loại hợp đồng lao động: Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ trường hợp tại thời Điểm sắp xếp, người lao động đang thực hiện loại hợp đồng lao động nào thì được hưởng chế độ của loại hợp đồng lao động đó. Việc xác định loại hợp đồng lao động đối với trường hợp của Quý cơ quan hỏi cần căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động và hướng dẫn tại Nghị định số 44/203/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2439/LĐTBXH-LĐVL ngày 22/07/2004 ngày 22/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!