Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2379/BBCVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2379/BBCVT-VT
V/v Khắc phục hậu quả cơn Bão số 9

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các đơn vị thuộc bộ bưu chính viễn thông
- Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông

 

Sau hai ngày đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Nam Trung bộ và Nam Bộ, đêm ngày 05/12/2006 bão số 9 đã đi ra khỏi vùng biển tây nam của nước ta. Bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân và của nhà nước tại các tỉnh Nam Trung bộ và một số tỉnh Nam Bộ. Để thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9, Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu:

1. Đối với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông

a) Tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông mất liên lạc trong cơn bão số 9; ưu tiên khôi phục lại liên lạc đã bị mất cho các tuyến nội tỉnh, các trạm BTS của mạng di động và mạng cáp ngoại vi;

b) Cử cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức khôi phục mạng lưới BCVT và khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.

c) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, an toàn về thông tin liên lạc trong quá trình khôi phục mạng lưới BCVT và khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.

d) Tổ chức thăm hỏi và tạo điều kiện giúp đỡ gia đình CBCNVC của đơn vị bị thiệt hại về nhà cửa hoặc có thân nhân bị nạn trong cơn bão số 9 vừa qua để họ sớm ổn định cuộc sống và công tác.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ

a) Vụ Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Viễn thông, Vụ Bưu chính xem xét đề xuất việc miễn giảm cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ trực tiếp công tác đối phó, khắc phục hậu quả và cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão số 9.

b) Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện Việt Nam theo dõi sát tình hình và nhanh chóng đưa các tin, bài về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 9 trong ngành cũng như kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác này.

Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các đơn vị và doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 10/12/2006.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng CP(để b/c);
- BCĐ PCLBTW(để b/c);;
- Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2379/BBCVT-VT ngày 06/12/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc khắc phục hậu quả cơn Bão số 9

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!