Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2331/VPCP-QHQT về kết quả phiên họp lần thứ 11 của Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2331/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2331/VPCP-QHQT
V/v kết quả phiên họp lần thứ 11 của Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ:Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính, Viễn thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thủy Sản, Văn hóa-Thông tin, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch.

 

Xét báo cáo của Bộ Thương mại (công văn số 029/BTN-ĐB ngày 17 tháng 04 năm 2007) về kết quả phiên họp lần thứ 11 của Nhóm Đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN-EU, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan: Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thủy sản, Văn hóa-Thông tin, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Du lịch và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương nghiên cứu dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN được gửi kèm theo công văn số 1053/BTM-ĐB ngày 23 tháng 02 năm 2007; gửi ý kiến đóng góp về Bộ Thương mại, chậm nhất là vào ngày 20 tháng 6 năm 2007 để Bộ Thương mại kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Phương án tự do hóa dịch vụ của Việt Nam trong ASEAN đến năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, NN, VX, KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2b).36

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2331/VPCP-QHQT về kết quả phiên họp lần thứ 11 của Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44