Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2321/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/VPCP-QHQT
V/v Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 441/BVHTTDL-HTQT, ngày 22 tháng 2 năm 2011) về việc phê duyệt Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011", Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011" với các nội dung được nêu tại công văn trên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động "Tháng Việt Nam tại Pháp năm 2011" đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần vận động thêm tài trợ từ phía Pháp và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
 các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2321/VPCP-QHQT về đề án tổ chức "Tháng Việt Nam tại Pháp ngày 15/04/2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.029

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159