Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt-Đức

Số hiệu: 2318/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 21/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG; BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2318/LĐTBXH
Về việc hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụngquay vòng xđgn việt - đức

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2518
NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỨC CHI CHO QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN DỤNGQUAY VÒNG XĐGN VIỆT - ĐỨC

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư liên tịch 13/1998/TTLT/LĐTBXH-TC ngày 20/10/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí hỗ trợ quản lý dự án xoá đói giảm nghèo Việt - Đức; Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 2/10/2000 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC.

- Từ yêu cầu các hoạt động của dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt Đức nhằm thực hiện những điều đã cam kết ở các Hiệp định Dự án và Tài chính, đồng thời đáp ứng yêu cầu của việc tổ chức triển khai, chỉ đạo và quản lý dự án đúng mục tiêu, đối tượng và có hiệu quả đối với dự án được thực hiện phổ biến ở vùng nông thôn nghèo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Để có cơ sở cho việc thực hiện công tác quản lý chi tiêu kinh phí dự án (nguồn kinh phí trích từ 1,8% lãi suất cho vay đến hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ cho hệ thống quản lý dự án của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến một số mức chi áp dụng cho quản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt Đức như sau:

- Công tác phí:

+ Công tác phí trong nước áp dụng theo chế độ hiện hành của Nhà nước và có thêm phụ cấp công tác phí bằng 0,5 lần định mức (vận dụng mức chi của dự án "giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định tại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

+ Công tác ngoài nước áp dụng Thông tư 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 của Bộ Tài chính quy định Chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

- Biên dịch, phiên dịch (vận dụng mức chi của dự án "giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định tại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cụ thể:

+ Dịch xuôi từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 35.000 đồng/trang (300 chữ);

+ Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài 40.000 đồng/trang (300 chữ);

+ Hội đàm, trao đổi bằng tiếng nước ngoài: 400.000đ/ngày (8 giờ).

+ Hội thảo bằng tiếng nước ngoài: 600.000đ/ngày (8 giờ).

- Hội thảo, hội nghị chuyên môn: Không quá 200 USD/người/tuần (vận dụng mức chi của dự án "giáo dục kỹ thuật và dạy nghề" quy định tại Quyết định 432/QĐ-LĐTBXH ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Xây dựng dự án mới và tổ chức thẩm định dự án; nghiên cứu chuyên đề, điều tra, khảo sát đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hộ gia đình vay vốn; báo cáo thực hiện dự án; họp lấy ý kiến về các vấn đề liên quan đến dự án (vận dụng các mức chi cho đề tài cấp Bộ theo Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), cụ thể:

+ Xây dựng đề cương chi tiết dự án mới, chuyên đề nghiên cứu, đề cương điều tra khảo sát, đề cương báo cáo đánh giá dự án: 600.000 đồng.

+ Tư vấn xét duyệt đề cương, các buổi họp tư vấn về các vấn đề liên quan dự án: Chủ trì: 150.000đ/buổi; Báo cáo viên, thư ký: 100.000đ/buổi; Đại biểu tham dự 50.000đ/buổi.

+ Nghiên cứu xây dựng dự án mới; báo cáo chuyên đề nghiên cứu, báo cáo kết quả điều tra; báo cáo đánh giá hiệu quả dự án, báo cáo nghiên cứu về quy trình thực hiện dự án: từ 4.000.000đ đến 12.000.000 đồng; Các bài viết thẩm định dự án, các bài viết đóng góp ý kiến về dự án: 200.000 đồng/bài.

+ Báo cáo tổng kết nghiệm thu đối với chuyên đề, báo cáo kết quả điều tra, báo cáo đánh giá hiệu quả dự án, tài liệu hướng dẫn quy trình và giải pháp thực hiện dự án: từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng; Đối với nghiệm thu dự án mới: 2.500.000 đồng. Báo cáo và giải pháp thực hiện dự án định kỳ: 200.000 đồng.

- Làm việc ngoài giờ: 20.000đ/giờ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép thực hiện chi tiêu quản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt - Đức theo mức chi trên.

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụng quay vòng XĐGN Việt-Đức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250