Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2306/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/VPCP-KGVX
V/v trả lời Hội Cựu TNXP Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Liên thay mặt Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam có văn bản số 164/2011/HCTNXPVN ngày 21 tháng 3 năm 2011 gửi Thủ tướng Chính phủ nêu một số vấn đề còn tồn đọng, cần chỉnh sửa trong chính sách đối với thành niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bản chụp kèm theo). Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Thủ tướng Chính phủ có văn bản trả lời và công khai văn bản này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các vụ: TH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2306/VPCP-KGVX ngày 15/04/2011 về trả lời Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189