Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2234/VPCP-KTTH về việc báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2234/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2234/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
- Tổng cục Du lịch

 

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 185/TCDL-BCN ngày 12 tháng 2 năm 2007), ý kiến Bộ Tài chính "công văn số 4778/BTC-HCSN ngày 9 tháng 4 năm 2007), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1969/BKH-TM&DV ngày 26 tháng 3 năm 2007) về Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng cục Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên hoàn chỉnh "Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2007" trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2007.

(Xin gửi kèm theo bản chụp công văn của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng cục Du lịch và các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ TH, VX, Website CP;
- Lưu VT, KTTH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2234/VPCP-KTTH về việc báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.761
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66