Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2206/LĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Về việc xếp lương đối với viên chức quản lý DN

Số hiệu: 2206/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2206/LĐTBXH
V/v xếp lương đối với viên chức quản lý DN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

Trả lời công văn số 2864/CV-TCCB ngày 03/7/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao -động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận để Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương quy định tại bảng lương viên chức quản lý Tổng Công ty thành lập theo Quyết định 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 đối với các viên chức có tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Chức danh

 Bậc lương

Mức lương

1

Bùi Trọng Thắng

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

5.72

2

Lê Tế Lữ

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

5.72

3

Hà Quang Hồng

Phó TGD. TCTy Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

1/2

6.03

 

2. Đề nghị Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương đối với các viên chức ở Điểm 1 nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao -động - Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO -ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2206/LĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Về việc xếp lương đối với viên chức quản lý DN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status